Innehåll
Startsida
Blanketter
Bakgrund
Stadgar
Styrelse
Protokoll
Arkiv
Fler bra projekt
Projekt
In English

Nyheter

 Bra projekt

 

Inbjudan till föreningsstämma 2015!

 

Medlemmar och övriga intresserade är välkomna till Trekom Leaders årliga föreningsstämma!


Plats: Skellefteå stadhuset, rum E4


Tid: 26 mars kl 18.30


Upplysningar: 070-5747357

_______________________

 

Skellefteå Älvdal, Lokalt ledd utveckling i Norsjö, Malå och Skellefteå kommuner med Leadermetoden 2014-2020, heter kommande programperiod,  i vårt område. Till skillnad från förra perioden så ingår hela Skellefteå kommun och ansökan om att arbeta med tre fonder har lämnats in. De tre fonderna är Landsbygdsfonden, Socialfonden och Regionalfonden och det innebär att man i socialfond och regionalfond kan arbeta i hela området, även Skellefteå stad.

Ansökan om att bilda Lokalt ledd utvecklingsområde lämnades in i december 2014 och kompletteringar gjordes i januari 2015. Mer information kommer.

Har ni frågor så kontakta:

Monica 070-5747357

Ingrid 0918-14 000

____________________

 

 

Information om nästa programperiod 2014-2020 hittar ni på Jordbruksverkets hemsida, under Lokalt ledd utveckling.

Ny information läggs kontinuerligt ut.

 

_______________________

 

Så här är läget i Trekom Leader!

 

20150210

 

Alla projekt, förutom Driftkostnadsåtgärden är slutrapporterade. Vi har ett par projekt som ej är slutbesiktade och slututbetalda, detta kommer att ske under våren.

_______________________

 

 

________________________

 

 


________________________

  

KOPPSELE från tid till tid, del 1

 

Koppsele är slut och storhetstiden är över. Röken från kåtorna, hundarnas skällande och människornas sorl kommer inte att fylla vallen mera. Det kan tyckas sorgligt men är egentligen bara en naturlig följd av att en svagare kultur må ge vika för den starkare när de två mötas.

 

Projektets syfte:

Genom en restaurering av Koppseleområdet så skulle man återskapa ett skogssamiskt huvudviste där man kan se och på ett aktivt sätt ta del av de gångna tidernas förutsättningar.
För att vara stark i sin identitet är det viktigt att känna sin egen historia, och det är svårt känna historien om den är osynlig.
Sameföreningen kan marknadsföra Koppsele som ett besöksmål som kan skapa arbetstillfällen mm

Projektets mål:

Ett mål har varit att återflytta gamla byggnader alternativt bygga nya kopior för att återskapa den miljö som rådde i perioden 1880-1900. Två härbren och en kåta finns idag i vistet.

 

Se mer i video från Koppsele-projektet

 

Projektägare: Malå kommun

 

 

 Leaderkontorets öppettider:

 

Måndag-fredag,

8-16

 

Adress:

 

Trekom Leader

Monica Marklund

Verksamhetsledare 

Åbyn 410

930 47 BYSKE 

070-57 47 357

info@trekomleader.se

 

 

Ingrid Ejderud-Nygren, ordf

Kommunhuset

Sorgatan 67

935 81 NORSJÖ

0918-14 000

ingrid.ejderudnygren@norsjo.se

 

Erna Forsman, kassör

S Kustvägen 3 B

932 51 BUREÅ

070-37 34 277

 

Bg: 353-4450

Org.nr: 802443-4410

________________________

 

Verksamhetsledaren hjälper dig gärna!


Ring och avtala tid med verksamhetsledaren om du har frågor/funderingar om nya eller pågående projekt, även när det gäller kommande programperiod.

________________________

 

 

________________________

  

LÄNKAR

Jordbruksverket

Landsbygdsnätverket

Länsstyrelsen

Malå kommun
Norsjö kommun
Skellefteå kommun 

 

Andra Leaderområden:

- Leader Lappland

- Mare Boreale

- Leader URnära 

 

 

Lokal utvecklingsstrategi för åren 2008-2013

 

EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling

 

 

___________________________________________________________________

Webdesign: MaxR Consult

Senast uppdaterad
2015-02-11 13:22